Điều khoản sử dụng

Xin chào! Chào mừng bạn đến với trang web plinkovietnam.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng được mô tả dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy trên trang web, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin đó luôn luôn hoàn chỉnh, chính xác hoặc cập nhật. Việc sử dụng thông tin trên trang web này là trách nhiệm duy nhất của bạn.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, nội dung và dịch vụ trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền và luật sở hữu trí tuệ. Mọi quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Địa chỉ email liên hệ: [email protected]

2. Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng trang web này, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía bạn, trừ khi bắt buộc theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm người dùng

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý không gây hại cho hệ thống của chúng tôi hoặc các người dùng khác. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc tạo ra, tải lên hoặc truyền tải bất kỳ nội dung không đúng đắn, phạm pháp, đe dọa hoặc xúc phạm.

  • Vui lòng không sử dụng trang web này để truyền tải virus hoặc phần mềm độc hại khác.
  • Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung không phù hợp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà bạn đăng tải trên trang web.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web và dịch vụ của chúng tôi mà không cần bất kỳ lý do hay thông báo nào.

  • Mọi thông tin bạn gửi cho chúng tôi thông qua trang web này được coi là không bảo mật và không đặt dưới sự giữ kín.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.