Chính sách cookie

Trang web plinkovietnam.top sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi truy cập trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên ổ cứng của bạn hoặc trên bộ nhớ của trình duyệt của bạn. Chúng giúp chúng tôi nhận ra bạn khi bạn truy cập lại trang web của chúng tôi và lưu trữ các thông tin cơ bản như ngôn ngữ và các cài đặt cá nhân của bạn.

Cookie được sử dụng bởi hầu hết các trang web để cung cấp các chức năng và tính năng cho người dùng của họ. Khi bạn sử dụng trang web plinkovietnam.top, chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép của bạn để đặt các cookie trên máy tính của bạn. Nếu bạn không chấp nhận việc sử dụng cookie, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt trình duyệt của bạn.

Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Có hai loại cookie chúng tôi sử dụng trên trang web plinkovietnam.top:

  • Cookie cần thiết: Những cookie này là cần thiết để bạn có thể truy cập và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web. Chúng bao gồm các cookie đăng nhập, giỏ hàng và bảo mật.
  • Cookie phân tích: Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web và cung cấp cho chúng tôi thông tin để cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng bao gồm cookie để theo dõi lưu lượng truy cập và thống kê trang web.

Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và điều chỉnh các cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn. Thông qua cài đặt trình duyệt, bạn có thể chặn hoặc xóa cookie đã lưu, hoặc chỉnh sửa cài đặt để nhận thông báo khi trang web sử dụng cookie. Lưu ý rằng việc tắt hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web plinkovietnam.top và các trang web khác.

Chính sách Cookie này có thể được cập nhật theo thời gian mà chúng tôi điều chỉnh việc sử dụng cookie trên trang web của mình. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web plinkovietnam.top, bạn chấp nhận phiên bản mới nhất của Chính sách Cookie này.