Chính sách bảo mật

Tại plinkovietnam.top, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và cam kết tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Văn bản này trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, quý khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của mình theo Chính sách quyền riêng tư dưới đây.

Thông tin cá nhân thu thập

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin này khi quý khách tự nguyện cung cấp thông qua các biểu mẫu trên trang web hoặc qua việc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang web đã xem để phân tích xu hướng và cải thiện trải nghiệm truy cập của người dùng.

  • Thôn

    khi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà quý khách yêu cầu.

  • Giải đáp thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ từ phía quý khách.
  • Gửi thông tin về các khuyến mãi, sự kiện hoặc tin tức có liên quan.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm truy cập của người dùng.

Công cụ phân tích và quảng cáo

Để cải thiện trải nghiệm người dùng và hiển thị quảng cáo phù hợp, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích và quảng cáo của bên thứ ba như Google Analytics, Facebook Pixel và các đối tác quảng cáo khác. Các công cụ này có thể thu thập thông tin về cách quý khách sử dụng trang web, bao gồm trang đã xem, thời gian truy cập, địa chỉ IP và các thông tin liên quan khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định về nội dung và quảng cáo phù hợp cho quý khách.

Thông tin thu thập bởi các công cụ phân tích và quảng cáo của bên thứ ba sẽ tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng như Chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó.